POdręcznik Nowej Ery dla uczniów klasy 6podręcznik do polskiego klasa 6 (nie zwlekaj z zakupem – szybka wysyłka i tani asortyment) wydany przez Nową Erę nosi tytuł “Nowe słowa na start”. Jest całkowicie zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Charakterystyka podręcznika

 • Książka łączy wiedzę o literaturze i kulturze z wiedzą z nauki o języku. Uzupełnieniem podręcznika jest “Zeszyt ćwiczeń”.
 • W podręczniku zawarto wiele tekstów z literatury młodzieżowej, będących dla młodzieży inspiracją do dyskusji na interesujące ją problemy.
 • Teksty literackie zostały posegregowane w oparciu o ponadczasowe motywy, jakie można w nich odnaleźć.
 • Omówienie poszczególnych tekstów ułatwiają infografiki. Graficzne przedstawienie najistotniejszych treści znacznie ułatwia ich zapamiętywanie.
 • Na końcu każdego działu znajduje się część powtórzeniowa. W postaci wykresów i tabel ujęto tu najważniejsze do zapamiętania treści.
 • Podręcznik wdraża uczniów do korzystania ze słowników, jest swoistym przewodnikiem po świecie słowników. Uczeń zapoznaje się ze słownikiem poprawnej polszczyzny, terminów literackich i innymi.
 • W książce omówione zostały zasady konstruowania wypowiedzi pisemnych: streszczenia, wypowiedzi argumentacyjnej, opowiadanie twórczego, listu oficjalnego.

Podręcznik do polskiego klasa ^ “Nowe słowa na start” jest dużą pomocą dla nauczyciela w pracy nad tekstami literackimi. Można w nim odnaleźć fragmenty lektur szkolnych oraz polecenia i ćwiczenia, będące pomocą w ich interpretacji.

Jakie lektury przybliża książka w części zatytułowanej “Spotkanie z lekturą”?

 • Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
 • Bajki Ignacego Krasickiego
 • W pustyni i w puszczy
 • Hobbit, czyli tam i z powrotem

Poza tym, w podręczniku jest wiele wierszy polskich poetów współczesnych, a także fragmenty dzieł z minionych epok, m.in. przypowieści biblijne, utwory Ignacego Krasickiego czy fragmenty “Pana Tadeusza”.

Podręcznik wprowadza elementy wiedzy z różnych działów nauki o języku: fleksji, składni, fonetyki oraz zasady pisowni i wile ćwiczeń ortograficznych. Część “Szkoła mówienia i pisania” służy doskonaleniu umiejętności przygotowywania własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej.