Podręcznik WSiP – język polski kl.6Podręcznik do polskiego klasa 6 “Jutro pójdę w świat” wydany został przez WSiP. Autorki książki to Urszula Dobrowolska i Hanna Dobrowolska. książka została podzielona na kilka działów.

Jakie teksty znajdują się w podręczniku?

Teksty zaprezentowane w poszczególnych działach łączy podobieństwo motywów. Można tam odnaleźć zarówno teksty z historii literatury, jak i fragmenty literatury młodzieżowej.

Historia literatury

  • fragmenty Biblii
  • poezja Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego
  • fragmenty “Pana Tadeusza”
  • “Katarynka” Bolesława Prusa – omówienie
  • “Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza – omówienie

Literatura młodzieżowa

  • “Felix, Net i Nika” R. Kosika – fragmenty
  • Kwiat kalafiora” oraz “Język Trolli” M. Musierowicz – fragmenty
  • “Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena – fragmenty
  • “Tomek u źródeł Amazonki” A.Szklarskiego – fragmenty

Podręcznik do polskiego klasa 6 “Jutro pójdę w świat” łączy wiedzę o kulturze i literaturze z wiedzą o języku. W książce omówione zostały niektóre zagadnienia ze składni, fleksji, fonetyki oraz ortografii.

Jak zbudowane są jednostki lekcyjne?

Wiele lekcji w podręczniku rozpoczyna się od analizy dzieła sztuki, którego reprodukcja została zaprezentowana w książce. Po zaprezentowaniu tekstu literackiego (wiersza lub większego utworu), pod tekstem zamieszczono polecenia do niego, które wspomogą nauczyciela w omówieniu tekstu. Zadania dla ucznia, polegające na zredagowaniu nowej dla niego formy wypowiedzi pisemnej, poprzedza zazwyczaj tekst wzorcowy oraz wskazówki, jak daną wypowiedź powinno się napisać. Na kolorowym tle, w ramkach zatytułowanych “Zapamiętaj!” uczeń znajdzie definicje ważnych pojęć.

Wiedza z nauki o języku zawsze jest wyodrębniona graficznie, najważniejsze informacje podane są na kolorowym tle. Podobnie jest z zasadami ortografii. Opatrzono je hasłem: “Zakręty ortografii”.

W książce można odnaleźć biogramy autorów zaprezentowanych tekstów literackich. Podręcznik “Jutro pójdę w świat” jest bogato ilustrowany. Znajduje się w nim wiele zdjęć, rysunków, reprodukcje obrazów, fragmenty komiksów. Uzupełnieniem podręcznika jest “Zeszyt ćwiczeń”.